Weerbaarheidstraining voor volwassenen

Gepubliceerd op 2 augustus 2023 om 09:16

Voel je de behoefte om zelfverzekerder te worden in je interacties met anderen? Is het voor jou interessant om je communicatieve vaardigheden te versterken? Dan zou deze training wel eens goed bij jou kunnen passen.

Deze training is bedoeld voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder, die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen of die algemeen gezien worstelen met communicatie met anderen.

Tijdens deze training zul je nieuwe gedragspatronen aanleren en veerkrachtiger worden in je sociale vaardigheden. Je zult leren om beter te luisteren, effectiever contact te maken, gesprekken te voeren, nee te zeggen wanneer nodig, realistisch te denken, kritiek en complimenten op de juiste wijze te geven en te ontvangen, en persoonlijke grenzen te stellen. Deze stappen zullen bijdragen aan het vergroten van je zelfvertrouwen.

De training wordt eens in de drie weken gehouden op maandagavonden, van 19.00 tot 21.00 uur, bij het Sociaal Team op de Spijksedijk 28 in Gorinchem. En het beste nieuws is dat deelname aan deze training geheel kosteloos is.

De training maakt deel uit van een "carrousel" groep. Je begint wanneer er plaats beschikbaar is en je stopt zodra je het gewenste niveau hebt bereikt. Elke groep zal bestaan uit maximaal 10 deelnemers. Als je meer informatie wilt, vragen hebt of je wilt aanmelden, kun je contact opnemen met Suzanne Visser via telefoonnummer 06-50747205 of via e-mail suzanne.visser@stgorinchem.nl.