Perspectiefnota gemeente Gorinchem: keuzes maken voor duurzame toekomst

Gepubliceerd op 14 juni 2024 om 12:55

Het college van gemeente Gorinchem presenteert de Perspectiefnota (PPN) 2025-2028. In de PPN kijkt het college vooruit naar de komende jaren en legt het college keuzes aan de gemeenteraad voor. Dit jaar is het nodig om stevige keuzes te maken vanwege grote financiële uitdagingen. Ondanks deze uitdagingen wil het college blijven investeren in wat de stad uniek maakt en wat nodig is voor een duurzame toekomst. De komende weken vinden gesprekken plaats met de gemeenteraad over de voorgestelde keuzes. 

Financiële uitdagingen

Gemeenten in het hele land worden geconfronteerd met onvoldoende financiële middelen vanuit de Rijksoverheid, zelfs voor taken die hen door het Rijk zijn opgelegd. De PPN laat dan ook zien dat gemeente Gorinchem zich, net als veel andere gemeenten, voor moet bereiden op financieel uitdagende tijden. Daarnaast is de gemeente in de afgelopen periode geconfronteerd met grote financiële tegenvallers. In 2023 bleek het noodzakelijk te zijn om een nieuw zwembad te bouwen. En bij het opstellen van de PPN werd duidelijk dat voor het onderhoud van wegen fors meer geld nodig is. Via samenwerkingsverbanden zoals de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het samenwerkingsverband van middelgrote gemeenten (M50), blijft Gorinchem pleiten voor voldoende financiële middelen om belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, zoals zorg, onderwijshuisvesting, woningbouw, bestaanszekerheid en de energietransitie.

Zorgvuldige afwegingen

Het college voelt de verantwoordelijkheid om een sluitende en verantwoorde begroting op te stellen in de tweede helft van dit jaar voor de periode 2025-2028. Wethouder Marjo Molengraaf: “Onze financiële situatie vraagt om zorgvuldige afwegingen. In de Perspectiefnota stellen we maatregelen voor die extra inkomsten kunnen opleveren of kosten kunnen verminderen. Hoewel deze maatregelen soms pijnlijke keuzes met zich meebrengen en inwoners een aantal zaken de komende jaren in hun portemonnee gaan voelen, zijn ze essentieel voor een gezonde financiële toekomst van onze stad.”

Voorgestelde maatregelen

Enkele maatregelen die het college in de PPN voorstelt om de inkomsten te vergroten, zijn het verhogen van de parkeertarieven in de binnenstad en het verhogen van de toegangsprijs voor het zwembad. Daarnaast stelt het college voor om de Onroerendezaakbelasting niet alleen te indexeren, maar ook met 5% te verhogen. Mensen die de stad bezoeken dragen bij via het betalen van toeristenbelasting, die in 2025 extra wordt verhoogd.

Om kosten te besparen of te verminderen wordt onder andere ingezet op het efficiënter inzetten van mensen en middelen zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Het college blijft zich inzetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het realiseren van LED-lampen in de openbare verlichting. Dit moet leiden tot besparingen op de energielasten. De financiële situatie zorgt ervoor dat het op dit moment niet mogelijk is om parkeergarage Kweeklust uit te breiden. Dit plan kan pas worden uitgevoerd als er meer financiële mogelijkheden zijn. 

Bespreking perspectiefnota in gemeenteraad

De perspectiefnota is 13 juni 2024 aangeboden aan de gemeenteraad van Gorinchem. Op donderdag 27 juni 2024 bespreekt de gemeenteraad de PPN tijdens een Informatie & Ontmoeting sessie (I&O). In de raadsvergadering van donderdag 11 juli 2024 vindt de besluitvorming plaats over de Perspectiefnota 2025-2028. Zie voor meer informatie www.gorinchem.nl/gemeenteraad.

Nog geen middelen voor uitbreiding Kweeklust