SP Gorinchem wil een boodschap overbrengen aan het nieuwe kabinet:

Gepubliceerd op 29 februari 2024 om 10:09

Zonder geld geen gemeenten

SP zal aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering een ‘signaalmotie’ indienen. Een signaal aan informateur Putters om tijdens de onderhandelingen voor een nieuw kabinet te pleiten voor meer geld voor gemeenten.

Dat er lokaal een motie over een landelijk onderwerp wordt ingediend gebeurt niet vaak. Toch denkt de SP met deze zet een signaal af te geven aan de informateur. De motie komt uit het Manifest: 'Zonder geld geen gemeenten!' Het actiecomité Raden in Verzet, dat bestaat uit raadsleden uit verschillende delen van Nederland, roept alle Nederlandse raden op om in actie te komen:

“De motie is in meerdere gemeenten al unaniem aangenomen.” Aldus SP fractievoorzitter Ariën van Houwelingen. “Het grootste knelpunt is het zogeheten financiële ravijn in 2026. Gemeenteraden kunnen geen sluitende meerjarenbegroting maken omdat er voor alle gemeenteraden in het land drie miljard euro ontbreekt. Ook in Gorinchem heeft de nieuwe financieringssystematiek grote gevolgen. Het is vaak al zoeken naar financiële middelen, maar wanneer het Rijk het korten van gemeenten doorzet, hebben we een groot probleem. Door de structurele korting vanuit het Rijk van € 3 miljard zullen veel gemeenten onvermijdelijk zeer ingrijpende en zichtbare bezuinigingen op de inwoners moeten opleggen.
De rijksoverheid geeft vooralsnog niet thuis en laat de gemeenten met de problemen zitten. Dat kunnen we als gemeenteraden niet accepteren. Ook Gorinchem niet. Het is een belangrijk signaal aan het nieuw te vormen Kabinet wanneer de gemeenteraad de motie aanneemt en dat de gemeenteraad vanaf nu ook in verzet gaat.
Want het is voor de inwoners van Gorinchem heel erg belangrijk dat de rijksoverheid over de brug komt. We willen immers alle lokale voorzieningen, vooral de sociale voorzieningen behouden. Want die zijn nodig om inwoners, die door de prijsstijgingen en de gasrekening het toch al moeilijk hebben, te geven waar zij recht op hebben.“

Op 29 januari jl. is het manifest door Raden in Verzet gepresenteerd aan de voormalige informateur Plasterk, alle fracties in de Tweede Kamer en aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gepresenteerd. Ook Sharon Dijksma, voorzitter van de
VNG, heeft het manifest in ontvangst genomen. Zij ziet het als een grote steun in de rug voor de onderhandelingen die de VNG voert met de staat over financiële zaken van lokale overheden.