Nieuwe Doelen: Nieuwe Hoop voor Toekomst

Gepubliceerd op 17 juni 2024 om 15:46

Het lijkt erop dat er een behoorlijke hoeveelheid voorbereidend werk is verricht voor De Nieuwe Doelen en de bibliotheekhuisvesting, voordat er concrete voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Het college heeft de kaders vastgesteld en de nodige technische onderzoeken uitgevoerd om tot een programma van eisen en ruimtelijke vertaling daarvan te komen.

De toekomst van De Nieuwe Doelen staat centraal in gesprekken. Het college is van plan op 11 januari de varianten met de raad te bespreken, gevolgd door een verdere behandeling tijdens de raadsvergadering op 29 februari. De hoop is dat voor de zomer een definitief besluit wordt genomen.

In één van de plannen wordt overwogen gelijk de bibliotheek onder te brengen in De Nieuwe Doelen. Variant nummer 1, hoewel kostenefficiënt in uitvoering, biedt geen ruimte voor de bibliotheek. Dit plan omvat een renovatie van het pand met een nieuw gebouwd deel rondom de bestaande zaal.

Gemeente - Illustratie van variant gebaseerd op renovatie van de bestaande zaal met daarnaast uitbreiding tot een multifunctionele ruimte

De overige drie varianten voorzien wél in het huisvesten van de bibliotheek binnen De Nieuwe Doelen. Twee van deze opties behouden de zaal, waarbij extra ruimtes worden toegevoegd. De laatste variant, zoals eerder vermeld, behelst de sloop van de oude schouwburg gevolgd door nieuwbouw, wat uiteraard de duurste optie is.

Gemeente - Illustratie van variant waarin de gemaakte ideeën het best verwerkt kunnen worden

De verwachtingen van toekomstige gebruikers zijn hooggespannen. Allen zijn ervan overtuigd dat het behoud van cultuur van essentieel belang is voor de Gorkumse gemeenschap.