Bibliotheek AanZet geeft Nederlandse les aan Oekraïners

Gepubliceerd op 6 september 2022 om 11:53

In samenwerking met de gemeente Gorinchem start de Bibliotheek AanZet in oktober 2022 met Nederlandse taallessen aan Oekraïense vluchtelingen in Gorinchem. Door de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 8 miljoen Oekraïners genoodzaakt om hun land te ontvluchten.

In Nederland stonden op 22 juni 2022 65.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. De gemeente Gorinchem vangt op dit moment zo’n 180 Oekraïners op in woningen en in een opvanglocatie.

De Oekraïense vluchtelingen hebben op dit moment een onzeker perspectief op terugkeer naar het thuisland. Zolang zij in Nederland zijn, willen zij meedoen in de maatschappij en werken. Het spreken van de Nederlandse taal is daarvoor een belangrijke voorwaarde.

Projectleider en docent NT2 (Nederlands als Tweede Taal) Jisca van de Kerkhof, werkzaam bij de Bibliotheek AanZet, is volop bezig met de voorbereidingen van de taallessen. In totaal zullen 60 Oekraïense vluchtelingen ingedeeld worden in de 6 taalgroepen in de Bibliotheek. Daar zullen zij van oktober 2022 tot en met februari 2023 elke week een Nederlandse les krijgen van een docent NT2. Er wordt gewerkt met een lesmethode om het Nederlands taalniveau van de Oekraïners te verhogen richting niveau A1 van het Europees Referentiekader (ERK).

Oekraïense vluchtelingen in Gorinchem zijn benaderd via o.a. Vluchtelingenwerk en Leger des Heils, waar vrijwilligers van de organisatie KLIK gedurende een periode van 12 weken de Nederlandse woordenschat van zo’n 45 Oekraïense vluchtelingen proberen te vergroten. Echter, we zijn ons ervan bewust dat we niet iedereen op deze manier kunnen bereiken, zoals de mensen die in Nederlandse gastgezinnen worden opgevangen.

Ken je Oekraïense vluchtelingen in Gorinchem die gemotiveerd zijn om in vijf maanden de basisbeginselen van de Nederlandse taal te leren? Zij kunnen mailen (in welke taal dan ook) naar taalpuntgorinchem@debibliotheekaanzet.nl om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit kan tot uiterlijk 25 september.