Excursies en gastlessen door Waterschap Rivierenland

Gepubliceerd op 14 februari 2024 om 10:57

Waterschap Rivierenland biedt excursies en gastlessen aan voor scholen in het rivierengebied. Wij vinden het belangrijk dat de jongste inwoners in ons gebied zich bewust zijn van wat er allemaal gebeurt op en rond de dijken. 

En wat een waterschap zoal doet. Dat is meer dan de meeste mensen weten! Die kennis delen we graag op alle scholen in ons gebied.

Bijvoorbeeld de gastles voor groep 7/8 met de excursie 'Dijkexpeditie'. Met deze expeditie gaan we in op het belang van veilige dijken. De les start met een inleidend verhaal in de klas en daarna gaan de leerlingen een dijkinspectie uitvoeren op een nabijgelegen dijk.

Iedere basis- of middelbare school kan zich gratis aanmelden voor een van de vele gastlessen, excursies of lespakketten. Heeft jouw school interesse in een gastles of excursie? Kijk voor meer informatie op linktr.ee/waterschaprivierenland

foto: Waterschap Rivierenland