Start van maaien bloemrijkgras

Gepubliceerd op 12 juni 2024 om 12:01

Gemeente Gorinchem binnenkort met het maaien van bloemrijkgras. Dit gras staat vooral langs oevers, bermen, natuurgebieden en het buitengebied. We maaien daar één of twee keer per jaar. Zo krijgen de grassen en bloemen de kans te groeien en dat is goed voor insecten zoals bijen en vlinders.

Voordat we beginnen met maaien, kijkt onze stadsvogeladviseur op welke plekken we niet mogen maaien in verband met vogels die daar zijn. 

Goed voor de biodiversiteit

Het maaisel dat vrijkomt door het maaien halen we weg. Hierdoor verschraalt de bodem maar dat is hier juist de bedoeling: op een voedselarme grond ontstaan bijzondere plantsoorten. En dat is weer goed voor de biodiversiteit. Met biodiversiteit bedoelen we allerlei verschillende vormen van leven. Hier is dat bijvoorbeeld het leefgebied van verschillende soorten planten, dieren en insecten. 

Het maaisel wordt enkele dagen na het maaien verwerkt tot rollen en afgevoerd. Een aannemer voert de werkzaamheden uit, in samenwerking met de gemeente en Waterschap Rivierenland.

Melding maken

Heeft u een melding met betrekking tot het maaien? Dan kunt u deze melding doen op Melding over uw buurt.