Aanpak Grof Huisvuil

Gepubliceerd op 13 juni 2024 om 10:37

Het is goed om te zien dat D66 actief oplossingen zoekt voor het probleem van grofvuil in Gorinchem. Een uitgebreid artikel hierover is te vinden in De Stad Gorinchem. Het voorstel van D66 om de frequentie te verhogen waarin inwoners kosteloos grofvuil kunnen aanbieden, en het idee van maandelijkse ophaalrondes, zijn interessante opties die zeker verdere verkenning verdienen.

Het verkrijgen van statistieken over de ophaalrondes en de kosten kan helpen bij het maken van geïnformeerde beslissingen over hoe het afvalbeheersysteem verbeterd kan worden. Het is belangrijk dat er een balans wordt gevonden tussen het gemak voor de inwoners en de haalbaarheid voor de gemeente om deze diensten te leveren.

Hopelijk zal de dialoog tussen D66, andere partijen en de gemeente leiden tot effectieve maatregelen die het probleem van grofvuil aanpakken en bijdragen aan een schoner en aangenamer Gorinchem. Het is essentieel dat alle betrokken partijen samenwerken om een duurzame oplossing te vinden die zowel praktisch als milieuvriendelijk is.