Gemeente Gorinchem zet volgende stap in warmtetransitie met uitbreiding duurzame warmtenet

Gepubliceerd op 21 juni 2024 om 12:00

De aanleg van het duurzame warmtenet in de Gildenwijk is in volle gang en de voorbereidingen voor de verdere uitrol van het warmtenet zijn gestart. In fase 2 worden zo’n 2.300 woningen en gebouwen aangesloten in de Gildenwijk én in de wijk Stalkaarsen. Gemeente Gorinchem zet daarmee samen met HVC, Poort6, Waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland en Stedin een belangrijke stap in de realisatie van een aardgasvrije stad.

Wethouder Mark de Boer: “Ik ben ontzettend trots op de realisatie van een duurzaam warmtenet in Gorinchem en de voorbereidingen voor de uitbreiding van het warmtenet. Dit is alleen mogelijk dankzij de inspanningen van alle betrokken partners. Het warmtenet wordt aangelegd door HVC, een publiek bedrijf in handen van gemeenten en waterschappen. Daardoor blijft de warmtelevering betaalbaar voor bewoners. Zo gaan we stapje voor stapje op weg naar een aardgasvrij Gorinchem.”  

Fase 2: Uitbreiding warmtenet

In september 2023 heeft het college van gemeente Gorinchem ingestemd met de verdere uitrol van het warmtenet. In fase 2 worden zo’n 2.300 woningen en gebouwen aangesloten, waaronder 1.500 sociale huurwoningen van Poort6. De uitbreiding richt zich niet alleen op de Gildenwijk, maar ook op de wijk Stalkaarsen. Er wordt bovendien ingezet op verduurzaming van woningen van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en particuliere woningen. Met onafhankelijke energieadviezen en ondersteuning door energiecoaches helpt de gemeente inwoners om hun woningen duurzamer te maken. Inwoners met een smalle beurs kunnen via de energiecoach bovendien gratis gebruikmaken van de FIXbrigade. Een klusser van de FIXbrigade zorgt voor de materialen en gaat aan de slag met het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen. Deze hulp is gratis voor inwoners met een smalle beurs.

Financiële ondersteuning en haalbaarheid

Dankzij een bijdrage van € 18,7 miljoen uit het Nationaal Groeifonds kan HVC het warmtenet verder uitbreiden. Deze subsidie maakt het mogelijk om de aansluitkosten voor woningen en gebouwen te verlagen, waardoor een aantrekkelijk aanbod ontstaat voor particuliere woningbezitters, VvE’s, verhuurders, bedrijven en andere vastgoedeigenaren.

Eerste fase bijna afgerond

Sinds de start in mei 2022 is het hoofdleidingnet in de Gildenwijk volledig aangelegd. Ongeveer 400 woningen zijn inmiddels aangesloten op het warmtenet. De reacties van bewoners zijn positief, met tevredenheid over de temperatuur in huis, de kwaliteit van het tap- en douchewater en de dienstverlening van HVC. Tot en met 2025 worden in totaal circa 1.000 sociale huurwoningen, het kantoor van Poort6 en het stadhuis aangesloten. Daarna wordt het warmtenet uitgebreid naar andere woningen en gebouwen in de Gildenwijk en in Stalkaarsen.

Voordelen en milieuwinst

Door woningen (waar nodig) extra te isoleren en aan te sluiten op het duurzame warmtenet wordt belangrijke milieuwinst gerealiseerd. Zo wordt meer dan 1 miljoen m³ aardgas per jaar bespaard. Daarnaast zorgt het warmtenet voor minder netcongestie waardoor minder uitgebreide investeringen in het stroomnet nodig zijn.

Warmtestation Bullekeslaan

In maart 2024 is het startsein gegeven voor de bouw van een warmtestation aan de Bullekeslaan. Vanaf medio 2025 levert dit station lokale duurzame warmte aan de aangesloten woningen. Voor het warmtenet wordt duurzame warmte gebruikt die gehaald wordt uit afvalwater. Waterschap Rivierenland vangt het afvalwater, uit onder andere de Gildenwijk, op en zuivert dit in de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Schelluinen. De restwarmte uit dit gezuiverde afvalwater wordt gebruikt voor het warmtenet. Deze restwarmte wordt aan de Bullekeslaan uit het water gehaald en via een warmtepomp op temperatuur gebracht zodat het geschikt is voor het warmtenet. Zo wordt warmte die anders verloren zou gaan toch nog nuttig gebruikt om woningen en bedrijven mee te verwarmen. Tot de oplevering van het warmtestation zorgt een tijdelijke warmtecentrale op aardgas voor de verwarming.

Achtergronden warmtetransitie

De meeste woningen en gebouwen worden nog verwarmd door aardgas en de meeste mensen koken nog op gas. Dat gaat de komende 30 jaar veranderen. Niet in één keer, maar stap voor stap en gebiedsgericht. In het landelijke Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regie hebben in deze gebiedsgerichte aanpak. Hoe de gemeente stap-voor-stap toewerkt naar een aardgasvrij Gorinchem  staat in de Transitievisie Warmte. Per gebied, wijk of buurt is onderzocht welke aardgasvrije alternatieven kansrijk zijn voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk zijn de eerste stappen gezet op weg naar een aardgasvrije stad.

Meer weten over warmtenet Gorinchem

Meer informatie over het warmtenet Gorinchem is te vinden op www.warmtenetgorinchem.nl. Via deze website is het ook mogelijk om in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief.

foto: Johannes van Camp - Deel van het inmiddels aangelegde hoofdleidingnet in de Gildenwijk