COC blij met groot kunstwerk over suïcide onder jongeren naar Gorinchem

Gepubliceerd op 21 juni 2024 om 12:08

 ‘Stille Strijd is een kunstproject van kunstenaar SAZZA om de taboe op zelfdoding te doorbreken’

2,5 meter hoog, 4 meter lang en opvallend van kleuren geel en wit. Op het Stadhuisplein in Gorinchem is vanaf 1 tot 15 juli een bijzonder groot kunstwerk te zien. Het beeld is onderdeel van het kunstproject Stille Strijd, dat aandacht vraagt voor het stijgend aantal suïcides onder jongeren en het taboe om daar open met elkaar over te praten. 

“Deze samenleving verwacht dat je sterk en krachtig bent en dat geeft een hele hoge druk bij een heleboel mensen, waaronder ook jongeren. Zij durven niet te praten over problemen die hun leven beïnvloeden. Daarom kan een probleem wat makkelijk op te lossen is uitgroeien tot een onverslaanbaar monster waarbij jongeren depressief worden en in sommige gevallen zelfs kiezen voor suïcide." laat Maarten Venhovens van COC Gorinchem weten. “We moeten meer met elkaar maar ook met de jongeren praten over dit onderwerp. Hoe moeilijk het ook is!” 

Doodsoorzaak nr 1

In 2022 waren er nog 308 jongeren tot 30 jaar die suïcide hebben gepleegd in Nederland. Deze cijfers nemen toe in de afgelopen jaren. Daarmee is suïcide de nummer één van doodsoorzaken in Nederland bij jongeren. Vooral bij jongeren met autisme, PTSS, persoonlijkheidsstoornissen of LHBTIQ+ achtergrond komen suïcidale gedachten veel voor. 1 op de 5 jongeren heeft te maken met depressieve gedachten.

De reden dat jongeren depressieve klachten krijgen komt door onder andere druk vanuit de samenleving, eenzaamheid, financiële problemen, geen woning kunnen vinden, angstig toekomstbeeld en (gebrek aan) zingeving of maatschappelijk perspectief. Ook de corona maatregelen of -beperkingen leken factoren te zijn die andere factoren (tijdelijk) versterken.
Maar ook sociale media speelt een rol volgens onderzoekers. Dit komt doordat jongeren zien dat anderen een ‘succesvol’ leven hebben of in aanraking komen met een negatieve filterbubbel.

Stille tocht

Het COC heeft vorig jaar de gemeente gevraagd het standbeeld ‘Stille Strijd’ naar Gorinchem te halen. Samen met gemeente Gorinchem, Power of Arthouse en de organisatie voor suïcidepreventie 113 is er een programma ontwikkeld om de taboe te doorbreken rondom suïcide. “Iedere Gorinchemmer kan iets doen om suïcide te verminderen. Namelijk het gesprek aan gaan, ook al lijkt dat erg moeilijk. Er zijn gratis online trainingen te volgen voor zowel professionals als mensen die niet of nauwelijks in contact komen met suïcide." De training geeft vele handvatten om het gesprek aan te gaan met zowel kinderen als volwassenen.” De gratis online training is te volgen op 113.nl

Rondom het standbeeld zal er ook een programma plaatsvinden.

Opening: 3 juli 15:00

De opening zal plaatsvinden op woensdag 3 juli om 15:00 op het stadhuisplein. Daar zal o.a. stadsdichter Martin Rensen, zelf werkzaam in de jeugdzorg en wethouder Danssen, een toespraak houden.

Stille tocht: 9 juli 21:00 - 21:30

Op 9 juli wordt er een stille tocht georganiseerd vanaf de kerktoren naar het beeld. Mensen die een dierbare hebben verloren aan zelfdoding of mensen die hun respect willen tonen aan alle die omgekomen zijn door suïcide zijn welkom om aan te sluiten bij de tocht. Gevraagd wordt om een kaars of het symbool voor hoop en liefde, een zonnebloem mee te nemen om uiteindelijk bij het beeld neer te leggen.

In gesprek: 11 juli 17:00 - 21:00 te maken

Wilt u op een manier bijdrage leveren aan het programma of heeft u behoefte om meer informatie te krijgen rondom het standbeeld? Dan kunt u mailen naar gorinchem@cocrotterdam.nl