Woningbouwimpuls subsidie toegekend voor Schelluinsestraat en Arkelsedijk

Gepubliceerd op 26 juni 2024 om 11:20

Gemeente Gorinchem heeft de Woningbouwimpuls subsidie (WBI) toegekend gekregen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De toegekende subsidie van ruim 9 miljoen euro gaat het college inzetten voor de transformatie van het gebied rondom de Schelluinsestraat en de Arkelsedijk.

Positieve impuls

Wethouder Attie Mager: “De toekenning van deze forse Woningbouwimpuls subsidie is geweldig nieuws. De transformatie van de Schelluinsestraat en Arkelsedijk krijgt hiermee een enorme positieve impuls. Ik ben heel trots dat Gorinchem deze subsidie kan benutten voor belangrijke woningbouwprojecten in onze mooie stad.”

Schelluinsetraat

Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de transformatie van de Schelluinsestraat naar een woon-werkgebied. De financiële haalbaarheid van een dergelijk project is doorgaans een flinke puzzel.  En dat is in Gorinchem niet anders. Om woningbouw in de Schelluinestraat mogelijk te maken is bijvoorbeeld een extra verkeersontsluiting noodzakelijk. De aanleg van een nieuwe brug over het Kanaal van Steenenhoek is daarbij van cruciaal belang. Zo kan het (vracht) verkeer straks via die route richting de A27 rijden en ondervinden inwoners van de nieuwe wijk hier geen hinder van.

Arkelsedijk

Het gebied Arkelsedijk wordt getransformeerd tot een hoogwaardig stedelijk woongebied, geïnspireerd door het industriële verleden. De gebiedsontwikkeling Lingeoevers ligt buitendijks aan de Linge. Om die bereikbaar te maken is een brug over de Linge nodig en een doorgang door de Arkelsedijk. Op deze manier ontstaat een verbinding met de Lingewijk. Fietsers en voetgangers kunnen zich dan straks gemakkelijk tussen de Lingewijk en de nieuwe wijk Lingeoevers bewegen. Daarnaast is herinrichting van de weg over de Arkelsedijk nodig om in combinatie met de nieuwe brug een veilige en bereikbare wijk te realiseren.

Realisatie komt stuk dichterbij

“Door toekenning van de subsidie van ruim 7 miljoen euro komt realisatie van de brug over het Kanaal van Steenenhoek en dus de transformatieplannen voor de Schelluinsestraat een stuk dichterbij. Dit geldt ook voor de toekenning van de subsidie van ruim 2,3 miljoen euro voor de Arkelsedijk”, aldus wethouder Mark de Boer.

Achtergronden Woningbouwimpuls subsidie

Er is een groot tekort aan betaalbare en passende woningen in Nederland. De Woningbouwimpuls subsidie is bedoeld om woningbouw te stimuleren en gemeenten financiële ruimte te geven om te kunnen bouwen. Eind december 2023 stelde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de zesde en voorlopig laatste subsidieronde open. Alleen gemeenten konden een aanvraag indienen. De ingediende aanvragen moesten voldoen aan diverse voorwaarden. De afgelopen maanden werd hard gewerkt om alle benodigde informatie en documenten over de projecten Schelluinsestraat en Arkelsedijk in Gorinchem aan het ministerie aan te leveren. Een onafhankelijke toetsingscommissie beoordeelde de aanvragen en adviseerde de minister van BZK over welke projecten in aanmerking komen voor toekenning van de subsidie. Voor de uitvoering en besteding van het toegekende geld mag samengewerkt worden met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven of organisaties.

eigen foto