Inwoners van Gorinchem lijden schade door hagel in 2023

Gepubliceerd op 26 juni 2024 om 11:16

Eind juni hebben extreme hoos- en hagelbuien aanzienlijke schade aangericht in grote delen van Nederland, waaronder Gorinchem. Een eerste inventarisatie door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars onthult de omvang van de schade.

Hoewel er aanzienlijke claims zijn, is de totale schade veroorzaakt door extreem weer in Gorinchem, omgerekend naar het aantal huishoudens, lager dan het landelijke gemiddelde. Bovendien is de schade in Gorinchem minder dan in de rest van Zuid-Holland.

De aanzienlijke schade in 2023 is hoofdzakelijk het gevolg van zomerstorm Poly. Deze storm, die op 5 juli over het land trok, was de krachtigste die ooit in Nederland is geregistreerd en resulteerde in een schadebedrag van maar liefst 83 miljoen euro.

In Gorinchem was de totale klimaatschade 63 procent lager dan in 2022, ondanks de extreme weersomstandigheden die Nederland hebben getroffen.