Gorinchem en Molenlanden in gesprek met RES-partners over alternatieve windlocaties

Gepubliceerd op 27 december 2022 om 11:01

Woensdagavond 14 december heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland de module energietransitie van het provinciaal omgevingsbeleid vastgesteld. In de aangepaste provinciale verordening is windzoeklocatie Avelingen opgenomen als locatie voor windenergie. 

Daarnaast biedt de provincie RES-regio Alblasserwaard de mogelijkheid om onder voorwaarden de capaciteit in al vergunde windlocaties uit te breiden. De Rijksoverheid en de RES-partners Molenlanden, Gorinchem, waterschap Rivierenland en provincie Zuid-Holland zijn in gesprek om te kijken hoe windenergie op een andere locatie vormgegeven kan worden.

Onderzoek naar alternatieven

De ruimte voor alternatieve windlocaties in het provinciale omgevingsbeleid is beperkt, onder meer door bescherming van het Groene Hart. De provincie biedt wel de mogelijkheid om uitbreiding van de al vergunde windlocaties Groote Haar (Gorinchem) en Giessenwind (Molenlanden) te onderzoeken. Dat betekent dat er of meer molens kunnen komen of eenzelfde aantal grotere molens.

Onderzoek naar alternatieven voor Avelingen

Gorinchem en Molenlanden zien het opwekken van hernieuwbare energie uit 50% zon en 50% wind als essentieel onderdeel van het eerder gedane RES-bod. De gemeenten werken op dit moment samen met RES-partners waterschap Rivierenland, provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid aan een bestuursovereenkomst waarin afspraken worden gemaakt over een onderzoek naar alternatieve windlocaties. Snelheid in het onderzoek naar alternatieven is geboden. In het Klimaatakkoord is opgenomen dat alle benodigde omgevingsvergunningen voor het halen van de RES-biedingen uiterlijk op 1 januari 2025 verstrekt moeten zijn.

Status windzoekgebied Avelingen

In de aangepaste provinciale verordening is windzoeklocatie Avelingen opgenomen als locatie voor windenergie. Aanleiding hiervoor is dat Avelingen als windzoekgebied in de RES Alblasserwaard 1.0 is opgenomen. In oktober 2022 kwam de gemeenteraad van Gorinchem tot de conclusie dat een windpark op zoeklocatie Avelingen niet wenselijk is. Tijdens een hoorzitting in november hebben RES-partners Gorinchem, Molenlanden en waterschap Rivierenland de provincie vervolgens om begrip gevraagd voor de situatie in Gorinchem. En gevraagd om ruimte te bieden om naar alternatieve windlocaties te zoeken. Daarbij noemden de RES-partners een periode van maximaal twee jaar om de alternatieven daadwerkelijk waar te maken. Na die periode zou Avelingen weer in beeld komen.

 

Achtergronden besluit provincie

De zeven regionale energiestrategieën van Zuid-Holland, waaronder RES Alblasserwaard, vormen de basis voor de aanpassingen in de module energietransitie van het provinciale omgevingsbeleid. Daarnaast zijn bredere provinciale belangen meegewogen in de aanpassingen. In het nieuwe provinciale beleid zijn criteria opgesteld waaraan locaties voor opwekking van duurzame energie moeten voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties voor zonne-energie, warmte-opwekking en windenergie. De aanpassingen van het provinciale omgevingsbeleid vormen een belangrijke stap om de opwekking van betaalbare en schone energie in Zuid-Holland mogelijk te maken.


«   »