Gorinchem en Molenlanden sluiten nieuwe contracten voor Wmo begeleiding en dagbesteding

Gepubliceerd op 17 februari 2023 om 09:17

Woensdag 15 februari bekrachtigden wethouder Eva Dansen van gemeente Gorinchem en wethouder Piet Vat van gemeente Molenlanden de gemaakte afspraken over Wmo maatwerkvoorzieningen Begeleiding tijdens een digitale sessie met 43 zorgaanbieders. 

Hiermee sloten zij ook het gezamenlijke inkoopproces succesvol af. Inwoners van beide gemeenten, die vanuit de Wmo naar de dagbesteding gaan of individuele begeleiding krijgen, zijn daarmee ook de komende jaren verzekerd van maatwerk ondersteuning.  

Grote keuzevrijheid

Naast het merendeel van al bestaande zorgaanbieders, hebben voor komende jaren ook vijf nieuwe aanbieders zich ingeschreven op het nieuwe contract.  Met een totaal van 43 aanbieders hebben inwoners een grote keuzevrijheid.

Deze keuzevrijheid is belangrijk om maatwerk op het gebied van individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf te kunnen leveren. Door de meerjarige afspraken is de continuïteit van zorg voor een langere termijn geborgd.

(meer tekst onder foto)

Foto: vlnr: Wilco van Snippenberg, bij Bram!, Wethouder Piet Vat, gemeente Molenlanden, wethouder Eva Dansen, gemeente Gorinchem en Harry Vogelaar, Syndion.

Goede begeleiding

Wethouder Piet Vat van Molenlanden: ‘Goede begeleiding is belangrijk voor kwetsbare inwoners. Dankzij individuele begeleiding zijn zij in staat zelfstandig te kunnen wonen. En dagbesteding geeft waarde aan je leven en zorgt ervoor dat je beter mee kunt doen in de samenleving. Zo kom je bijvoorbeeld in contact met anderen. Daarnaast geeft dagbesteding of kortdurend verblijf lucht aan mantelzorgers die even vrijaf hebben. Een begeleider signaleert of het nog goed gaat én trekt aan de bel als er andere problemen zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn.’

Samen kom je verder

Wethouder Eva Dansen van Gorinchem vult aan: ‘Met deze afspraken is de continuïteit van zorg en ondersteuning aan de inwoners die dat nodig hebben, voor langere tijd geborgd en kan, dankzij het ruime aanbod van zorgaanbieders, goede kwalitatieve ondersteuning en maatwerk worden gerealiseerd. We betalen voor de daadwerkelijk geleverde inzet. Ook is er aandacht voor een goede samenwerking in de keten van zorg en ondersteuning, waarbij we bijvoorbeeld samenwerken aan een meer wijkgerichte aanpak. Blij ben ik ook met de intensieve betrokkenheid van onze adviesorganen. Mede dankzij hen ligt er een prachtig eindresultaat waar wij trots op zijn.’

Achtergrond

In Gorinchem en Molenlanden maken ruim 600 inwoners gebruik van Begeleiding vanuit de Wmo via gecontracteerde aanbieders. Daarnaast ontvangen nog eens circa 40 inwoners Begeleiding via een persoonsgebonden budget. Deze ondersteuning helpt inwoners bij zelfredzaamheid en om beter mee te kunnen doen in samenleving. De hulp en ondersteuning is afgestemd op de persoonlijke situatie.