Nieuw Integraal Veiligheidsplan voor Gorinchem vastgesteld

Gepubliceerd op 17 februari 2023 om 10:00

Samen maken we Gorinchem veiliger

De gemeenteraad van Gorinchem heeft donderdag 26 januari 2023 het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 vastgesteld. Het nieuwe veiligheidsplan is ontwikkeld in samenwerking met veiligheidspartners, inwoners en gemeenteraad. Onder de noemer Samen maken we Gorinchem veiliger zet de gemeente zich de komende vier jaar in voor vijf belangrijke thema’s.

Met elkaar

Burgemeester Melissant: “Veiligheid creëren we met elkaar. Het vraagt voortdurend om aandacht en inzet van iedereen in onze stad. Alleen samen maken we van Gorinchem een stad waar het fijn wonen, werken, ondernemen en recreëren is. In het nieuwe Integraal Veiligheidsplan hebben we prioriteiten benoemd waar we de komende jaren aan gaan werken in en met de stad. We hebben keuzes gemaakt en richten ons op wat wij belangrijk vinden én op wat er leeft onder inwoners en ondernemers in onze mooie stad.”

Prioriteiten

In het veiligheidsplan zijn vijf belangrijke thema’s benoemd waar de komende vier jaar extra aandacht naar uit gaat.

  • Binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit streeft de gemeente naar het creëren van een veilig ondernemersklimaat. Wil de gemeente voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht komen. Ook wordt ingezet op het tegengaan van mensenhandel.
  • Extra aandacht gaat uit naar het versterken van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners.
  • Een derde prioriteit richt zich op het vergroten van de digitale weerbaarheid van inwoners en ondernemers. Om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van gedigitaliseerde criminaliteit.
  • Daarnaast blijft er aandacht voor een veilige woon- en leefomgeving van inwoners. Het versterken van het veiligheidsgevoel en het aanpakken van (woon)overlast staan daarbij centraal.
  • Een laatste prioriteit is het beheersen van eventuele veiligheidsrisico’s. Uitgangspunt hierbij is een goed uitgaansklimaat en een veilig verloop van evenementen in Gorinchem.

(meer tekst onder foto)

Klik voor groter format

Samenwerkingen versterken

Burgemeester Melissant: “Ik zie veel resultaat van onze samenwerkingen met

de verschillende partners binnen en buiten het veiligheidsdomein. Deze samenwerkingen wil ik graag voortzetten en versterken. De komende jaren houden we ontwikkelingen op het gebied van veiligheid goed in de gaten. Als het nodig is, stellen we onze prioriteiten als gemeente tussentijds bij.”

Klik voor groter format

Balans

In het Integraal Veiligheidsplan van Gorinchem staat verder dat een goede balans tussen preventie en handhaving van groot belang is. Hierbij staat het vergroten van de (maatschappelijke) weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers centraal met specifieke aandacht voor jeugd en jongeren.

Achtergronden IVP

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, stelt iedere gemeente een Integraal Veiligheidsplan (IVP) op. In het IVP staat beschreven hoe een gemeente haar veiligheidsbeleid vorm wil geven. Iedere vier jaar wordt een nieuw IVP opgesteld. De gemeenteraad besluit over vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan.

Het Integraal Veiligheidsplan is te vinden op de website van gemeente Gorinchem.


«   »