Gorinchem doneert voor noodhulp

Gepubliceerd op 18 februari 2023 om 09:08

In de afgelopen weken zijn we opgeschrikt door de verwoestingen die zijn aangericht door de aardbeving in Turkije en Syrië. Het college heeft besloten om een donatie te doen aan Giro 555 voor noodhulp en hulp bij de wederopbouw in de getroffen gebieden. Er wordt een bedrag van €1 per inwoner gedoneerd. In totaal is dat € 38.500.

Impact op inwoners onze stad

We zijn een stad met inwoners van verschillende achtergronden. Diverse inwoners hebben familie in Turkije en Syrië wonen en ervaren de impact die deze natuurramp heeft van heel dichtbij. Vanuit de gemeente wordt steun betuigd aan de slachtoffers.

Lokale initiatieven

In onze stad zijn initiatieven op gang gekomen om hulp te bieden aan getroffenen in Turkije en Syrië. Als gemeente zijn we trots op en dankbaar voor de vele acties die inwoners, serviceclubs, verenigingen, ondernemers en religieuze instellingen ondernemen om mensen te helpen. Dat maakt dat we in dit geval ook graag een financiële bijdrage willen leveren aan de noodhulp in deze gebieden en hebben besloten een donatie te doen aan Giro 555. Het bedrag van 1 euro per inwoner sluit aan bij de oproep die door de VNG onder haar leden is gedaan.