627 bomen geplant

Gepubliceerd op 24 mei 2022 om 09:25

Het plantseizoen najaar 2021-voorjaar 2022 van bomen is kortgeleden afgelopen. ln deze brief leest u informatie over het kappen en planten van bomen en struiken in onze stad tijdens dit seizoen. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan de integrale opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, biodiversiteit en een waardevolle leefomgeving -meestal gelijktijdig- maar vooral steeds méér naarmate bomen ouder en groter worden. Naast de bomen zijn ook andere groenelementen zoals heesters, hagen en vaste plantenvakken in de wijken en de ecologische zones een belangrijk onderdeel van onze groene stad. Onze ambitie is om een natuur-inclusieve stad te zijn door klimaatactief en duurzaam beheer van de openbare ruimte.

Om de stad groen te houden moeten we bomen, maar ook ander groen, aan blijven planten. Door verschillende soorten toe te passen, krijgt de stad een aantrekkelijk beeld en verkleinen we de kans op ziekten. ln het verleden was dit niet gebruikelijk, waardoor we bestaand groen soms ook moeten  'omvormen'. Door kleur en bloei draagt de sierwaarde van de bomen in verschillende seizoenen bij aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving.

Bomen planten vraagt om zorgvuldige keuzes

Bij de aanplant van de bomen besteden we zorgvuldig aandacht aan de inrichting van de groeiplaats. Er moet voldoende ondergrondse groeiruimte zijn, zodat de bomen goed kunnen groeien en blijven groeien. Hierbij mogen ze geen overlast veroorzaken voor omwonenden en weggebruikers. Het kan voorkomen dat we bij de herinrichting van een straat, een grotere groeiplaats creëren. Hierbij worden minder bomen terug geplant, maar planten we wel toekomstbestendig. De komende plantseizoenen wordt ook gekeken of het mogelijk is meer fruitbomen aan te planten in de openbare ruimte.

Ook groener door bloeiende en aantrekkelijke planten voor insecten

Bij de herinrichting van een straat wordt rekening gehouden met verschillende belangen en functionele inrichting. Hierdoor kan het zijn dat de inrichting van een straat op een andere groene wijze wordt ingevuld, dan via het planten van bomen. Zoals meer bloeiende en insecten aantrekkelijke beplanting die een extra bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Alleen wanneer we alle belangen goed in beeld hebben, kunnen we een gebied niet alleen groen inrichten, maar ook voor de toekomst groen houden. We kijken dus niet alleen naar kwantiteit, maar ook naar kwaliteit van groen.

627 bomen geplant

Het plantseizoen start in oktober en eindigt in april. ln het afgelopen plantseizoen zijn in totaal 627 bomen geplant. Een groot deel hiervan is te danken aan het grote succes van de uitvoering “motie voor iedereen een boom'. Via deze motie heeft de raad het college gevraagd om de inwoners van Gorinchem een boom voor in de tuin te schenken. ln totaal zijn door deze actie 322 bomen en 1850 heesters in de tuinen van onze inwoners geplant.

In de diverse projecten zoals Tets van Goudriaanstraat, Noordelijke eilanden (Kruithoorn) en Klaproos zijn 171 bomen geplant en als herplant op de rooilijst of vervangen van bomen die na aanplant niet zijn aangeslagen (inboet) 134 bomen. Voordat we bomen planten, kuilen we ze op de gemeentewerf op om uitdroging van de kluit te voorkomen. Ook plaatsen we goede gietranden rond de bomen, wordt dit met grond aangevuld en wordt er frequent water gegeven.


«   »