Start van maaien bloemrijkgras

Gepubliceerd op 15 juni 2022 om 12:02

De gemeente Gorinchem start deze week met het maaien van zogenaamd bloemrijkgras. Dit gras staat vooral langs oevers, bermen, natuurgebieden en het buitengebied. We maaien daar één of twee keer per jaar. Zo krijgen de grassen en bloemen de kans te groeien en dat is goed voor insecten zoals bijen en vlinders. Het maaien start op de Wallen.

Goed voor de biodiversiteit

Het maaisel dat vrijkomt door het maaien halen we weg. Hierdoor verschraalt de bodem maar dat is hier juist de bedoeling: op een voedselarme grond ontstaan bijzondere plantsoorten. En dat is weer goed voor de biodiversiteit. Met biodiversiteit bedoelen we allerlei verschillende vormen van leven. Hier is dat bijvoorbeeld het leefgebied van verschillende soorten planten, dieren en insecten. (meer tekst onder foto)

Het maaisel wordt enkele dagen na het maaien verwerkt tot rollen en afgevoerd. Een aannemer voert de werkzaamheden uit, in samenwerking met de gemeente en Waterschap Rivierenland.

Wat groeit er allemaal in de bermen?

Om erachter te komen welke bloemen in de bermen groeien, gaat de Planten- en Insectenwerkgroep van de Natuur en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ dat op een aantal bermen ordenen en beschrijven. .

Melding maken

Heeft u een melding met betrekking tot het maaien? Dan kunt u deze melding doen op Melding over uw buurt


«   »