Verkeersveiligheid verbeteren Componistenstraat

Gepubliceerd op 13 juli 2022 om 11:15

De Componistenstraat is een belangrijke fietsverbinding tussen Gorinchem-oost en het centrum. De route wordt veel gebruikt door scholieren. Een veilige en herkenbare fietsroute is daarom belangrijk.

Maandag 29 augustus tot en met vrijdag 23 september 2022 vinden er in de Componistenstraat tussen de Lingsesdijk en de Vestingweg werkzaamheden plaats die zijn gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het realiseren van een fietsoversteek op het kruispunt Lingsesdijk/Componistenstraat,
  • het vervangen van het verkeersplateau kruising Lingsesdijk/Componistenstraat,
  • aanbrengen van een verkeersdrempel,
  • het opnieuw asfalteren van het wegvak,
  • aanbrengen van fiets(suggestie)stroken in rood asfalt.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt de Componistenstraat tussen de Lingsesdijk en de Vestingweg volledig afgesloten. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid door middel van omleidingsroutes. Ook fietsers worden omgeleid. Om de omrijdafstand te beperken worden er tijdelijke fietspaden aangelegd bij het kruispunt met de Lingsesdijk. 

Alle woningen, bedrijven en instellingen blijven bereikbaar. Het fietspad tussen Vest en Wijdschildlaan wordt opengesteld voor verkeer.

Bushalte

De huidige bushaltes op de Glacis en dit gedeelte van de Componistenlaan worden tijdens de werkzaamheden tijdelijk opgeheven. In overleg met de vervoersmaatschappij Arriva is besloten dat de buslijnen 47 en 673 een alternatieve route gaan rijden via de Bachlaan.

Afval

Tijdens de werkzaamheden dienen de minicontainers van de Componistenstraat 2 t/m 34 op de Vest geplaatst te worden.

Het legen van de algemene afvalcontainers vindt op de normale wijze en tijdstippen plaats.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.