Aanwijzingsbesluit alcoholverbod Stationsgebied Zomerfeesten 2022

Gepubliceerd op 23 juli 2022 om 12:36

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem hebben een besluit genomen i.v.m. alcoholgebruik tijdens de Zomerfeesten 2022. Dit omdat gebruik van alcohol op straat overlast veroorzaakt en dit ook mogelijk leidt tot een verstoring van de openbare orde.

  • de overlast onder andere bestaat uit schreeuwen en gillen, het plegen van vernielingen, het lastig vallen van passanten en buurtbewoners, het verontreinigen van de omgeving met afval en door wildplassen en het plegen van gewelddadigheden
  • de Zomerfeesten in Gorinchem een groot evenement (categorie C) is en veel bezoekers trekt, ook vanuit de regio, die gebruik maken van het openbaar vervoer om van en naar Gorinchem te reizen;
  • door de politie is geconstateerd dat personen eerdere jaren op deze plek komen om alcohol te drinken (indrinken) en overlast veroorzaken;
  • de politie en boa’s van de gemeente hiertegen op kunnen treden op grond van artikel 2:48, eerste lid, van de APV Gorinchem 2021;
  • het wenselijk is om de politie eveneens in staat te stellen om in dit gebied preventief op te treden tegen het gebruik van alcohol op straat;

Dit besluit is in aanvulling op de gebieden waar momenteel al een alcoholverbod geld.

Het gebied

Het gebied op en rondom de Stationsweg in Gorinchem, zoals ook is aangegeven op de bijgevoegde kaart, wordt aangewezen als gebied waarin het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48 van de APV Gorinchem 2021.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 augustus 2022 11:59 uur en vervalt op maandag 22 augustus 2022 09:00 uur.


«   »