Hoogwater door heel Nederland

Gepubliceerd op 24 november 2023 om 17:52

Het lijkt erop dat er momenteel in Nederland sprake is van een situatie met hoogwater, waarbij verschillende factoren samenkomen. Dit kan leiden tot verhoogde waterstanden in zowel de rivieren als aan de kust. Het Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO) monitort deze situatie nauwlettend en waterbeheerders zijn actief om hierop te reageren.

Rijkswaterstaat Rivieren heeft aangegeven dat de huidige combinatie van hoogwater in de rivieren, meren en aan de kust op zichzelf niet heel bijzonder is, aangezien dit meerdere keren per jaar kan voorkomen. Echter, de unieke omstandigheid ontstaat doordat alle factoren nu tegelijkertijd samenvallen, zoals volle regionale watersystemen door regenval en sterke wind.

De verwachting is dat de hoogwatergolf zich de komende dagen door Nederland zal verplaatsen richting de zee. Op vrijdagavond 24 november zou de hoogwatergolf naar verwachting Dordrecht bereiken. Op vrijdag 24 november en zaterdag 25 november zal de noordwesterwind het water naar de kust stuwen. Voorspeld wordt dat de waterstand in het rivierengebied en aan de kust in de loop van zaterdag 25 november weer zal gaan dalen, omdat de sterke westerwind dan zal afnemen.

Het is van belang om alert te blijven en de instructies en waarschuwingen van de autoriteiten op te volgen, met name voor mensen die in gebieden wonen die gevoelig zijn voor overstromingen of hoogwater.

Op vrijdag heeft de fotograaf de waterstand bij de Merwede Buiten de Waterpoort gecontroleerd om inzicht te krijgen in de huidige situatie. De interesse ontstond vanwege de recente verhoging van waterstanden. Het bleek dat het waterpeil in de Merwede aanzienlijk was gestegen. Hoewel deze hoogte geen paniek onder de inwoners van Gorinchem teweeg zal brengen. Zij hebben hoger to;s. 

Sporen van riet en houtresten langs de kade wezen op eerdere hogere waterstanden, die zelfs een deel van de rijbaan hadden bereikt. Het strandje was merkbaar smaller geworden, wat duidde op een hoger waterpeil in deze week.

Volgens de informatie van Rijkswaterstaat, waarvan we kunnen uitgaan van betrouwbaarheid, lijken we het ergste achter de rug te hebben. Het blijft echter indrukwekkend om langs de rivier te wandelen en de impact van deze waterstanden te aanschouwen.

foto's: GP-buro