Inloopbijeenkomst Bestemmingsplan Arkelsedijk

Gepubliceerd op 13 januari 2024 om 09:47

Op woensdag 17 januari tussen 18.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente Gorinchem een inloopbijeenkomst in de Bogerd, Willem de Vries Robbeweg 100, over het ontwerp bestemmingsplan Arkelsedijk.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden het plan bekijken, vragen stellen en een toelichting ontvangen van de opstellers. Bezoekers hebben tevens de mogelijkheid ter plaatse een zienswijze (bestemmingsplan) en/of inspraakreactie (beeldkwaliteitsplan) in te dienen.

Vanaf 20 december 2023 ligt het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage, inclusief het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de ontwikkeling van Arkelsedijk. Deze documenten zijn als PDF-bestand te raadplegen op www.lingeoever.nl. Tot en met 30 januari kunnen zienswijzen worden ingediend via arkelsedijk@gorinchem.nl.

de loodsen  maken straks plaats voor appartementencomplexen - Gemeente Gorinchem