Online raadpleging windverkenning Alblasserwaard van start

Gepubliceerd op 3 april 2024 om 13:12

Gorinchem en Molenlanden - De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken waar ze in hun gemeenten windmolens kunnen plaatsen. Deze keuzes over windmolens hebben invloed op inwoners. Van 3 april tot en met 23 april kunnen inwoners van de Alblasserwaard hun mening geven. Waar moet veel of juist minder rekening mee gehouden worden bij het plaatsen van windmolens? Op welke van de zes mogelijke zoeklocaties moeten de gemeenten wel of juist geen windmolens plaatsen? En waarom?

Grote betrokkenheid 

Wethouder Jan Lock van gemeente Molenlanden: “In Molenlanden is de betrokkenheid bij de verkenning naar geschikte locaties voor windenergie heel erg groot. Daar waar mensen samenkomen komt dit onderwerp ter sprake. Er wordt over gesproken op bijeenkomsten van klankbordgroepen en dorpsraden, op schoolpleinen en in schoolklassen en bij de kassa in de supermarkt. Ik ontvang ook persoonlijk brieven van inwoners die zich zorgen maken en vragen hebben. Dat raakt mij persoonlijk, in mijn rol als wethouder en als voorzitter van de RES Alblasserwaard. De zorgen neem ik serieus en het advies neem ik ter harte.’’ 

Wethouder De Boer van gemeente Gorinchem: “Daar sluit ik mij volledig bij aan. Ik zie grote betrokkenheid bij inwoners. Ook in Gorinchem. Die betrokkenheid waarderen we en horen we graag. Ik hoop dat zo veel mogelijk inwoners de online raadpleging invullen. Alleen zo krijgen we als gemeenten een beeld wat voor inwoners van waarde is en waar wij rekening mee moeten houden. De uitkomst kan de gemeenteraden helpen om een zorgvuldige afweging te maken.” 

Meedoen aan de raadpleging

De raadpleging kan door iedereen uit de regio Alblasserwaard worden ingevuld. Ook door inwoners van buurgemeenten. Via de lokale kranten, op social media en op de gemeentelijke websites wordt opgeroepen de raadpleging in te vullen. Naar zo'n 10.000 adressen in een ruime straal rondom de zes zoeklocaties is een brief gestuurd met daarin een unieke code en een uitnodiging om mee te doen. Op deze manier kunnen zowel inwoners rondom de zoeklocaties als inwoners in de nabije omgeving en in de regio hun mening geven. De raadpleging is tot en met 23 april in te vullen via: https://windalblasserwaard.raadpleging.net 

Wat gebeurt er met het advies  

Om te waarborgen dat de wensen van inwoners zorgvuldig worden meegewogen, zijn er naast de online raadpleging ook werkgroepen met inwoners en belanghebbenden georganiseerd. Deze werkgroepen gebruiken de resultaten van de raadpleging bij het schrijven van een advies aan de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem. De uitkomsten van de raadpleging helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken over de definitieve locaties voor windenergie. In juli 2024 nemen de raden een besluit over de uitbreiding van windenergie in de regio. De provincie neemt hierover in 2025 een besluit. 

Achtergronden methode  

De raadpleging wordt uitgevoerd op basis van de wetenschappelijke methode Participatieve Waarde Evaluatie (PWE). Door het invullen van de raadpleging kan een inwoner als het ware op de stoel van de bestuurder zitten. De methode is ontwikkeld door wetenschappers van onder meer de TU Delft. Het doel van een PWE-raadpleging is om inzicht te krijgen in de afwegingen die inwoners maken als ze mogen adviseren over waar windmolens kunnen worden gebouwd in de regio. Via de methode wordt duidelijk welke overwegingen inwoners maken en welke zorgen er leven.  

Meer weten

Meer informatie over de windverkenning of aanmelden voor de digitale nieuwsbrief kan via de websites van Molenlanden en Gorinchem. Of door te mailen naar duurzaam@gorinchem.nl.  

Windenergie in de Alblasserwaard  

In Nederland werken we aan het opwekken van duurzame energie op land. Zo ook in de Alblasserwaard. Dat doen we om minder afhankelijk te zijn van andere landen en regio's voor onze energie, stapsgewijs een toekomstbestendig energiesysteem te bouwen en om klimaatverandering tegen te gaan.

De gemeenten Gorinchem en Molenlanden onderzoeken daarom of er geschikte locaties zijn om meer windenergie op te wekken in de regio. De gemeenteraden van beide gemeenten hebben zes voorlopige zoeklocaties voor windmolens vastgesteld. Vijf locaties liggen in de gemeente Molenlanden, onder meer langs de A27 en langs de N214, in het midden en zuidwesten van de gemeente. Eén locatie bevindt zich ten noorden van Gorinchem, grotendeels op Gorinchems grondgebied. Uiteindelijk zijn naar verwachting een of twee locaties nodig om zes tot tien windturbines te plaatsen die samen ruim een kwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Gorinchem en Molenlanden kunnen opwekken.

RES

De Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard, een samenwerking tussen gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland, richt zich op het opwekken van duurzame energie. Dit wordt bereikt door een combinatie van 51% zonne-energie en 49% windenergie, zoals voorgesteld in het RES-bod uit 2021.