Kennismakingslessen RGM

Gepubliceerd op 9 augustus 2023 om 08:59

“Zet het brein in beweging” 

Heeft u last van een verminderd geheugen, concentratie of coördinatie of wilt u dit juist voorkomen? Meld u zich dan aan voor de voor de 3 kennismakingslessen RGM ( Ronnie Gardiner Methode ).

Met behulp van symbolen, spraak, bewegen op ritme en muziek stimuleert RGM de werking van de hersenen. Het accent ligt op het trainen van geheugen, concentratie en coördinatie en tevens op balans, multitasken en motorische vaardigheden.

Deelnemers geven aan dat de methode moeilijk te omschrijven is, maar dat men tijdens het zélf doen pas merkt hoe het werkt en wat het positieve effect is.

Als u klachten heeft als gevolg van NAH (niet aangeboren hersenletsel), Long Covid, CVA (beroerte of infarct) of Parkinsonisme en u wilt hier zelf iets aan doen? Meldt u zich dan aan!

De lessen worden gegeven door Constance Vrijhof (oefentherapeut Mensendieck en RGM mastertherapeut).

Locatie:  

  • Wijkcentrum Rozenobel, Dukatenplein 2, Gorinchem (Haarwij 
  • Data:  21 en 28 augustus én 4 september 2023 
  • van 14.15 – 15.15 uur
  • Kosten:   € 33,-- voor de serie van 3 lessen.

Aanmelden:  rgmleerdam@gmail.com of 06 26 040 013