Koffie met ...Jan Kant: kennismaken met het Odensehuis!

Gepubliceerd op 6 oktober 2023 om 11:11

Buurtcentrum De Rozenobel - dinsdag 10 oktober, 19.30 - 21.30 uur

Een Odensehuis is een inloophuis voor ontmoeting, informatie en advies voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden.

Het aantal mensen met dementie in Gorinchem groeit naar verwachting de komende jaren sterk. Volgens de gemeente zijn dat er in 2040 zo’n 1200. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. De meesten van hen wonen thuis en de impact is groot voor die mensen en hun naasten. Het ontbreekt hen vaak aan perspectief: ze raken in een isolement en de belasting voor de mantelzorger is hoog.

Het Odensehuis kan daarbij hulp bieden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, advies en er worden activiteiten aangeboden. Bezoekers kunnen in- en uitlopen en er is geen zogenoemde indicatie nodig om daaraan deel te nemen.

In juni vorig jaar is in Gorinchem een initiatiefgroep aan de slag gegaan. Afgelopen januari werd de stichting officieel opgericht en sinds 1 mei is begonnen in wijkcentrum Dalemplein. De locatie is nu nog één dag per week geopend, maar de initiatiefnemers hebben de ambitie om het Odensehuis vaker te openen. 

Samen koffie drinken, mensen ontmoeten en nieuwe kennis opdoen: dat is Koffie met ... in het kort. Dus kom en laat je verrassen door interessante presentaties en sprekers. Elke keer staat er een ander onderwerp centraal. Na afloop praten we na en wisselen we ervaringen uit.
Koffie met ... is een samenwerking tussen Bibliotheek AanZet en Wijkcentrum Rozenobel.
Aanmelden voor het bijwonen van de avond via contact@rozenobel.nl of 06-18133489