Nieuwe Koers Voor Beatrixziekenhuis

Gepubliceerd op 19 november 2023 om 11:58

Samen met 27 regionale ziekenhuizen, voor toegankelijke zorg in de regio

Het Beatrixziekenhuis presenteerde deze week samen 27 andere Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) de strategische koers voor de komende jaren. Met deze koers laten we zien dat we ons verantwoordelijk voelen om goede en betaalbare zorg in onze regio’s te blijven geven. Nu en in de toekomst. Mariëlle Bartholomeus, lid van de Raad van Bestuur van Rivas, schreef mee aan dit plan.

Dit gezamenlijke plan is nodig, omdat de zorg onder druk staat. Mensen worden steeds ouder, de zorgvraag wordt complexer en er is een tekort aan zorgpersoneel. Met deze koers geven we als SAZ-ziekenhuizen een antwoord op hoe we deze maatschappelijke uitdaging gezamenlijk aanpakken. De koers laat ook zien dat de kracht van regionale ziekenhuizen in de verbinding met de regio ligt en hoe belangrijk de ziekenhuizen hier zijn. En het laat zien dat we elkaar nodig hebben om deze uitdaging aan te gaan. Dus zowel zorgorganisaties, als de politiek, als zorgverzekeraars en ook de inwoners van onze regio’s. Alleen als we anders kijken en anders denken, kunnen we anders doen. Daar hebben we iedereen voor nodig.

Mariëlle Bartholomeus: ‘Het is mooi om te zien hoe we echt samen werken aan gezonde zorg, zoals ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is vastgelegd. De samenwerking tussen zorgorganisaties landelijk en in de regio is hierbij cruciaal. Alleen als we samen de krachten bundelen, kunnen we verschil maken.’

De SAZ-koers sluit naadloos aan op de visie van Rivas 2030. In deze visie beschrijven we welke keuzes Rivas neemt om als organisatie duurzaam mensgerichte zorg te blijven leveren.

Wil je de strategische koers van de SAZ-ziekenhuizen lezen? Je vindt hem op www.saz-ziekenhuizen.nl/strategische-koers

foto: Rivas