Nieuwkomersonderwijs van 4 tot 18 jaar bij ISK De Toekomst

Gepubliceerd op 23 december 2023 om 09:31

Jonge nieuwkomers uit Gorinchem en omgeving in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen vanaf 1 januari 2024 bij de Internationale Schakelklas (ISK) De Toekomst voortaan terecht voor zowel basis- als voortgezet onderwijs. 

Samenwerkingsovereenkomst

Dinsdag 19 december 2023 tekenden de Gorinchemse schoolbesturen en samenwerkingsverbanden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Leerlingen van 4 tot 18 jaar starten met minimaal één en maximaal twee jaar onderwijs specifiek gericht op het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Daarna stromen de leerlingen door naar reguliere basisscholen, voortgezet onderwijs of MBO.

Uniek in Nederland

“Deze regiofunctie kenden we al voor het voortgezet onderwijs. Nu voegen we ook het primair onderwijs toe. Dit betekent dat we een doorlopende leerlijn bieden aan nieuwkomers. Dat is uniek in Nederland,” aldus Nicole Hermans, bestuurder van Stichting OVO. “Deze samenwerking heeft ook tot doel dat leerlingen na het afronden van hun ISK-scholing kunnen instromen in het reguliere onderwijs op een school die bij hen past”, vult Henri van Breugel aan, bestuurder van CVO-AV (Willem van Oranje Onderwijsgroep vanaf 1 januari 2024).

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Met de samenwerkingsovereenkomst bekrachtigen de schoolbesturen dat ze samen met OVO, waar ISK De Toekomst is ondergebracht, de verantwoordelijkheid dragen om nieuwkomers goed te laten integreren in het onderwijs in Gorinchem.

“We zien als grote meerwaarde dat alle nieuwkomers, vanaf het moment dat ze in Gorinchem aankomen, goed in beeld zijn. En dat leerlingen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben voor een goede start op school. Een goede start brengt ook meer kans op vervolgsucces, precies waar al onze leerlingen en ook scholen belang bij hebben”, aldus Marieke van den Berg, directeur ISK De Toekomst.

Achtergrond ISK De Toekomst

Op dit moment volgen 300 leerlingen met 31 nationaliteiten op drie verschillende locaties in Gorinchem onderwijs bij ISK De Toekomst. Kijk voor meer informatie op https://www.iskdetoekomst.nl

foto: Liane Drijver