Gorinchemse Kanaalsluis weer open

Gepubliceerd op 8 januari 2024 om 08:52

Zondag 7 januari heeft Waterschap Rivierenland  de Gorinchemse Kanaalsluis weer helemaal open kunnen zetten. Het drijvend gemaal De Pannerling blijft operationeel bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam, aangezien het waterpeil in de rivieren van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden nog steeds aanzienlijk hoog is.

Met een nieuwe golf van hoogwater op zowel de Rijn als de Maas, blijft het fenomeen van kwel onverminderd aanwezig. Het Waterschap Rivierenland rapporteert in haar liveblog: "Onze dijken vertonen veerkracht en houden stand."

Het gemaal De Pannerling speelt een essentiële rol in het beheersen van de waterstand, wat van vitaal belang is tijdens deze periode van verhoogde waterstanden. Het blijft een cruciale schakel in de inspanningen om de regio te beschermen tegen de gevolgen van overstromingen en wateroverlast.

Het Waterschap Rivierenland volgt nauwlettend de situatie en blijft burgers op de hoogte houden via hun liveblog, terwijl zij gelijktijdig blijven werken aan het handhaven van de waterveiligheid.

Drijvend gemaal De Pannerling draait nog mee bij het Kolffgemaal in Hardinxveld-Giessendam.