Week van Gebed in Zes Kerken: Verenigd in Gebed en Eendracht

Gepubliceerd op 8 januari 2024 om 09:18

Van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari vinden er in zes kerken gebedsbijeenkomsten plaats tijdens de Week van Gebed. Deze bijeenkomsten worden gehouden van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.30 uur. Opmerkelijk is dat bij de Vrije Evangelische Gemeente de Ark de bijeenkomst al om 08.00 uur 's ochtends van start gaat, vergezeld van een ontbijt.

Het centrale thema van deze Week van Gebed is 'Heb God lief en je naaste als jezelf'. Het materiaal voor deze week, gericht op de eenheid van christenen in 2024, is voorbereid door een oecumenisch team van gelovigen uit Burkina Faso. Zij hebben niet alleen de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje gemaakt, maar ook de inleidende teksten geschreven. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep voor de Week van Gebed.

De gebedsbijeenkomsten vinden plaats in verschillende kerken:

  • Maandag 22 januari: Het Oosterlicht
  • Dinsdag 23 januari: Johanneskerk
  • Woensdag 24 januari: Grote Kerk
  • Donderdag 25 januari: Christelijk Gereformeerde Kerk
  • Vrijdag 26 januari: Christengemeente Gorinchem Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Op zaterdag 27 januari wordt er van 8.00 tot 9.15 uur een gebedsbijeenkomst gehouden, eveneens met een klein ontbijtje, bij V.E.G. de Ark.

Over de Week van Gebed 

De Week van Gebed is een periode waarin christenen van verschillende denominaties samenkomen om te bidden voor eenheid en verbondenheid, geïnspireerd door een gemeenschappelijk geloof in Christus.