Werkzaamheden Dalemsedijk

Gepubliceerd op 5 maart 2024 om 12:27

Nederland heeft periodiek getoetst of de rivierdijken aan de veiligheidsnorm voldeden. Deze unieke toetsing bood een actueel beeld van de waterveiligheid. De laatste toetsingsronde (2011) toonde aan dat delen van de dijk langs de Waal tussen Gorinchem en Waardenburg niet voldeden aan de wettelijke veiligheidsnorm.

Op weg naar een leefbare dijk

Het doel was om de dijk na de dijkversterking uitnodigend te maken voor fietsen, wandelen en het genieten van het uitzicht. Het herstelde ook de verbinding tussen dorpen en de rivier, en creëerde mogelijkheden voor vissers om naar goede visplekken te gaan.

In augustus begon de Graaf Reinaldalliantie met het westelijk deel van de Woelse Waard (in de buurt van de vesting van Gorinchem). Door het graven van een nevengeul en het verlagen van het maaiveld werd de waterstand van de rivier verlaagd. Ook werd er gezorgd voor meer biodiversiteit in het gebied.

Het aanbrengen van de damwanden in de dijk bij de Beatrixlaan in Dalem verliep niet zoals gepland. Het oorspronkelijke plan om de damwanden met een geluidsarme werkmethode in de grond te drukken, bleek niet succesvol te zijn. Daarom werd er overgestapt op het trillend aanbrengen.

In samenwerking met Rijkswaterstaat begon de Graaf Reinaldalliantie met het aanbrengen van 'rivierhout' in de wateren in de Woelse Waard. Dit rivierhout bestond uit dode en levende bomen die aan de oever in het water werden gelegd, waardoor verschillende soorten insecten een habitat kregen.

In december werd een deel van de Dalemsedijk in Gorinchem weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Dit betrof het gedeelte tussen de stad Gorinchem en de Vestingweg. De openstelling van de dijk was tijdelijk, totdat de werkzaamheden werden hervat. Voor gemotoriseerd verkeer bleef de dijk afgesloten.

In februari werden de werkzaamheden aan de Dalemsedijk hervat, waardoor het gedeelte tussen De Vestingweg en de Dalemwal weer werd afgesloten. De eerdere omleidingsroute via Glacis voor auto's en fietsers en via de Dalempoort voor voetgangers werd opnieuw gebruikt.

Hieronder vindt u dronebeelden van de werkzaamheden aan de Dalemsedijk op dit moment ( 4 maart 2024). Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind juni worden afgerond.

video: GP-TV