Verbreding A27: Start Werkzaamheden en Informatiebijeenkomst

Gepubliceerd op 6 mei 2024 om 18:43

Na een grondige voorbereidingsperiode gaan Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie ALSÉÉN van start met de werkzaamheden voor de verbetering van de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Hooipolder. Om deze mijlpaal te markeren, wordt op woensdag 22 mei een informatiebijeenkomst georganiseerd over de aanpak van de verbreding van de A27.

De eerste stappen worden momenteel al gezet met voorbereidende onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden langs het tracé. Na de zomer zullen de werkzaamheden beginnen voor de nieuwe aansluiting naar bedrijventerrein Groote Haar bij Gorinchem, evenals de verbetering van knooppunt Hooipolder. Tijdens de bijeenkomst zullen bezoekers uitgebreide informatie ontvangen over de geplande activiteiten in de komende jaren rondom Gorinchem, inclusief de te verwachten verkeers- en omgevingshinder.

De informatiemarkt zal om 19.00 uur haar deuren openen voor geïnteresseerden, waar zij de mogelijkheid hebben om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ALSÉÉN. Diverse thema's zullen worden belicht, waaronder ontwerp, bereikbaarheid tijdens de bouwfase, geluidsschermen en de verschillende stadia van de bouw. Om 19.30 uur zal een algemene presentatie plaatsvinden waarin deze onderwerpen nader worden toegelicht. Na de presentatie zal de informatiemarkt voortgezet worden. De bijeenkomst zal tot 21.00 uur duren.

De informatieavond en -markt vinden plaats op woensdag 22 mei in Van der Valk Hotel Gorinchem, gelegen aan de Franklinweg 7. Aanmelden voor deze bijeenkomst is mogelijk tot uiterlijk maandag 13 mei via www.a27houtenhooipolder.nl/22meiGorinchem.

Agenda van de avond

Tijd: 19:00 - 21:00 uur

 1. 19:00 - 19:30 uur: Inloop en Gelegenheid tot Gesprekken

  • Bezoekers worden verwelkomd en krijgen de kans om informeel in gesprek te gaan met medewerkers van Rijkswaterstaat en ALSÉÉN.
  • Verschillende stands en informatietafels zijn beschikbaar waar specifieke thema's zoals ontwerp, bereikbaarheid tijdens de bouw, geluidsschermen, en bouwfasen worden belicht.
 2. 19:30 - 20:00 uur: Algemene Presentatie

  • Een algemene presentatie waarin de geplande werkzaamheden, de planning en de mogelijke impact op verkeer en omgeving worden toegelicht.
  • Belangrijke onderwerpen zoals de verbreding van de A27, de nieuwe aansluiting voor bedrijventerrein Groote Haar bij Gorinchem, en de verbetering van knooppunt Hooipolder komen aan bod.
 3. 20:00 - 21:00 uur: Voortzetting Informatiemarkt en Vragenronde

  • Gelegenheid voor bezoekers om specifieke vragen te stellen aan experts en vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en ALSÉÉN.
  • Interactieve sessies waarin dieper wordt ingegaan op individuele vragen en zorgen van de aanwezigen.
  • Mogelijkheid tot het bekijken van visualisaties, kaarten en andere informatiematerialen die betrekking hebben op het project.

De agenda kan variëren afhankelijk van de specifieke behoeften van de bijeenkomst en de organisatoren.