Stille tocht vanaf Toren naar Stadhuisplein

Gepubliceerd op 10 juli 2024 om 10:40

Bron: Organisatie Stille tocht

Op dinsdag 9 juli werd er een Stille Tocht gehouden van de Grote Toren naar het kunstwerk van Saskia Stolz. Ondanks het slechte weer verzamelden mensen die een dierbare aan zelfdoding hebben verloren, of die respect wilden betuigen aan degenen die door suïcide zijn omgekomen, zich bij de toren om mee te lopen in de tocht.

Ondanks de code oranje was er een indrukwekkende opkomst bij de stille tocht. Een groep mensen uit België en zelfs iemand uit Hilversum sloten zich aan. In totaal liepen meer dan 60 personen mee om hun respect te betuigen.

De deelnemers van de tocht was verzocht een kaars of zonnebloem mee te nemen als symbool van hoop en liefde. Deze symbolen werden vervolgens bij het kunstwerk neergelegd.

Het was fijn dat Leuk Makelaars onderdak bood bij de toren, waardoor  de toespraken konden doorgaan. Martin Nesner, de stadsdichter van Gorinchem, droeg een prachtig gedicht voor. COC Gorinchem is dankbaar voor de inzet van de vrijwilligers van Avdgorinchem voor het verkeersmanagement, en voor Arnold Niesthoven en Michel de Ruiter die het evenement fotografisch vastlegden. Ook gaat onze dank uit naar alle andere vrijwilligers die hebben bijgedragen aan het succes van dit evenement!

Donderdag 11 juli van 17.00 tot 21.00 uur is er een gelegenheid voor mensen die worstelen met suïcidale gedachten om in gesprek te gaan met professionals bij het standbeeld. Hierbij kan men kiezen om een rondje te lopen in de buurt of een rustige ruimte op te zoeken in het stadhuis voor een persoonlijk gesprek.

foto's: Arnold Niesthoven en Michel de Ruiter