Dick van Zanten ontvangt gemeentelijke onderscheiding de Schouderklop

Gepubliceerd op 12 juli 2022 om 10:15

Vrijdag 8 juli nam het college van B en W 2018 – 2022 van gemeente Gorinchem afscheid. Tijdens de afscheidsbijeenkomst op het stadhuis ontving Dick van Zanten uit handen van burgemeester Melissant de Schouderklop, een eervolle en belangrijke gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een zilveren ornament. Van Zanten ontving de Schouderklop als blijk van waardering voor zijn decennia lange inzet voor de stad.

Verschillende bestuursfuncties

De heer Van Zanten zette zich vanuit verschillende functies in voor Gorinchem. Naast zijn loopbaan bij onder meer het ministerie van Financiën, later als directeur-bestuurder bij woningbouwvereniging ‘Beter Wonen’, stichting Bevo Woningbeheer en Poort6 vervulde hij verschillende bestuursfuncties. Ook zette hij zich jarenlang in binnen de gemeentelijke politiek. Zo was Van Zanten vele jaren lid van de gemeenteraad en de afgelopen vier jaar actief als wethouder.

Voor Gorinchem actief in de regio

Ook wasde heer Van Zanten binnen de regio actief in de wereld van het waterschap. Zo was hij onder meer lid van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden,  lid van het Gecombineerd College van het Polderdistrict van de Tieler- en Culemborgerwaarden en Lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.

Hele reeks bestuursfuncties in de stad vervult

Daarnaast is Dick van Zanten actief geweest als lid van de raad van toezicht van Yulius, voorzitter van het bestuur van stichting De Nieuwe Doelen, voorzitter van de raad van toezicht van SIMAV, bestuurslid van stichting Hendrick Hamel Foundation en was hij voorzitter van de Arkelstad Omroep Stichting. Het zijn een aantal functies uit een hele reeks bestuursfuncties die zijn tomeloze inzet markeren.

Schouderklop voor de 15e keer uitgereikt

De Schouderklop wordt uitgereikt sinds 1998. Het eerste exemplaar ging naar oud-wethouder Rien Stolk vanwege het binnenhalen van de titel Gorinchem Cultuurstad. Dick van Zanten is de 15e Gorcumer aan wie de Schouderklop is uitgereikt. De Schouderklop wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend. Het is een “blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor de gemeente Gorinchem in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. En als onderscheiding aan inwoners van de stad die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.”

Ontwerp Schouderklop

De Schouderklop is ontworpen door Jolande Bosch, een kunstenaar uit Dalem die tegenwoordig in Rotterdam woont. Bij het onderscheiden van mensen speelt ‘de schouder’ al lange tijd een symbolische rol. In het verleden werden mensen geridderd door een tikje op beide schouders en in het heden bestaat nog het daarvan afgeleide ‘schouderklopje’. Jolande Bosch gaf daar met de zilveren Schouderklop een eigentijds vervolg aan. Het gebruikte materiaal verwijst naar de traditie die Gorinchem heeft op het gebied van goud- en zilversmeden. Bij de Schouderklop wordt een speciale standaard geleverd waardoor de onderscheiding als kunstwerk het huis van de ontvanger kan sieren.