Start plaatsen woonunits opvanglocatie Kleine Schelluinsekade

Gepubliceerd op 10 januari 2024 om 10:12

De oorlog in Oekraïne duurt voort en mensen zijn nog altijd op de vlucht. Gemeente Gorinchem heeft zich ingezet om onderdak te bieden aan degenen die een veilige plek zoeken in de regio en de stad. 

Momenteel verblijven 100 vluchtelingen uit Oekraïne in de tijdelijke noodopvang in de (sloop)woningen van Poort6. Komend jaar zal deze locatie niet meer beschikbaar zijn. Daarom is gezocht naar een nieuwe locatie en is inmiddels de aanbesteding voor de huur van woonunits op deze locatie afgerond.

Komende 2 jaar bieden 25 woonunits onderdak aan vluchtelingen

Op het terrein van het voormalige Piratenland aan de Kleine Schelluinsekade 3 worden de komende tijd woonunits geplaatst. We verwachten de komende 2 jaar 25 woonunits te plaatsen die onderdak bieden aan 150 bewoners. De huidige bewoners van de (sloop)woningen van Poort6 zullen hier naartoe verhuizen. Daarnaast is er ruimte om extra opvangcapaciteit te creëren.

Squashcentrum en bowlingbaan blijven naast de opvangvoorziening

De locatie beschikt over een grote hal van ongeveer 2700 m2 en een geasfalteerd parkeerterrein van ruim 5000 m2. De ligging van de locatie is gunstig, grenzend aan een woonwijk en reguliere voorzieningen zoals scholen, werk en winkels. Om mogelijke milieu- en geluidsoverlast te minimaliseren, worden er maatregelen genomen op de locatie. De kosten voor exploitatie en inrichting van de nieuwe locatie vallen binnen de financiële kaders van de vergoedingen die het Rijk ter beschikking stelt. Het squashcentrum en de bowlingbaan die momenteel gevestigd zijn in de hal op de locatie, zullen naast de opvangvoorziening blijven bestaan.

Samenwerking met de stad

Bewoners en omliggende verenigingen werden vorig jaar al per brief geïnformeerd over de nieuwe locatie. Echter vroeg de aanbesteding van de huur van de woonunits om meer tijd. Nu is de verwachting dat vanaf 1 mei de units bewoond worden. Samen met partners in de stad zoals Poort 6, Vluchtelingenwerk, het onderwijs en omliggende (sport)verenigingen wordt de verhuizing en de voorzieningen op de nieuwe locatie georganiseerd.

google streetview