Raad Molenlanden stemt in met vervolgfase verkenning zoeklocaties voor windmolens

Gepubliceerd op 25 januari 2024 om 10:02

Op 23 januari 2024 heeft de gemeenteraad van Molenlanden het raadsvoorstel met de zes mogelijke locaties voor windmolens aangenomen. Afgelopen november ging de raad van Gorinchem akkoord met de voorgestelde zoeklocaties. Met het besluit van de beide gemeenteraden en met steun van provincie Zuid-Holland kan de inwonersraadpleging en verdere verkenning van de locaties van start. 

In gesprek met de omgeving

Om in de zomer definitieve locaties vast te kunnen stellen is het belangrijk om te weten wat de omgeving vindt en hoe er aangekeken wordt tegen de mogelijke komst van windmolens. Daarom gaan beide gemeenten de komende maanden met inwoners en ondernemers in gesprek over wat zij belangrijk vinden. Hoe wordt er rondom de mogelijke zoeklocaties aangekeken tegen de komst van windmolens. Welke aandachtspunten zijn er? Waar moet rekening mee worden gehouden? Wat is bij een eventuele verdere ontwikkeling van een locatie belangrijk?

Ontwikkelkansen

In deze fase wordt ook verkend wat de ontwikkelkansen per locatie zijn. Er wordt bekeken welke eventuele plannen er zijn voor de locaties. Daarnaast worden grondeigenaren geïnformeerd over de uitgangspunten die de raden ten aanzien van ontwikkelplannen hebben geformuleerd. Uitgangspunt is dat iedereen in de omgeving kan meeprofiteren van eventuele windmolens. Bijvoorbeeld via financiële participatie, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling. En te denken valt aan het lokaal gebruiken van opgewekte elektriciteit.

Open blik

Wethouder Jan Lock, gemeente Molenlanden: “Met de instemming van de raden van Gorinchem en Molenlanden en de steun die de provincie voor het proces heeft uitgesproken, kunnen we nu met elkaar de volgende stap zetten. Het gezamenlijke vertrekpunt is helder, maar de uitkomst is niet gedefinieerd. Dat vraagt om een open houding en een zorgvuldig proces. Ik nodig dan ook alle inwoners, ondernemers en organisaties uit onze regio uit om mee te praten en mee te denken met deze opgave. Met het oog op de toekomst waarin we toegang hebben tot duurzame energie. Niet ondanks, maar vanwege keuzes en afwegingen die we met elkaar maken. Ik vraag daarbij niet om het eigen belang los te laten, maar juist om dit belang nu in te brengen. Zodat we met elkaar de gevoeligheden en zorgen kennen en zorgvuldige keuzes kunnen maken.”

Meedenken in een werkgroep

Van de zes mogelijke zoeklocaties liggen er vijf in Molenlanden en één (voor het grootste deel) in Gorinchem. Per mogelijke zoeklocatie wordt een werkgroep samengesteld waarin inwoners en ondernemers mee kunnen praten. De werkgroepen komen drie keer bij elkaar. Ook wordt de werkgroepen gevraagd om een advies op te stellen over hun locatie. Inwoners en ondernemers in de buurt van een mogelijke zoeklocatie ontvangen een brief met een uitnodiging om zich aan te melden voor een werkgroep. De brieven worden in de week van 29 januari 2024 bezorgd.

Meedenken via een enquête

Inwoners die geen interesse hebben om deel te nemen aan een werkgroep, maar wel hun mening willen geven, kunnen meedoen aan een online enquête. Via de enquête kan aangegeven worden wat belangrijk is in de te nemen stap naar definitieve locaties voor windmolens. De uitkomsten van de enquête en de adviezen van de werkgroepen helpen de gemeenteraden straks om een afgewogen keuze te maken. De enquête komt online beschikbaar na de eerste bijeenkomst van de werkgroepen.

Digitale nieuwsbrief

Tijdens de windverkenning worden inwoners en ondernemers op de hoogte gehouden met een digitale nieuwsbrief. Wanneer bijvoorbeeld de enquête online is in te vullen, wordt dit gedeeld via een bericht in de nieuwsbrief. Informatie over de windverkenning wordt ook via de gemeentepagina's in de lokale krant, sociale media en via de websites van de gemeenten gedeeld.

Aanmelden

Inwoners die geen brief ontvangen of niet wonen in de directe omgeving van een mogelijke zoeklocatie, maar zich wel betrokken voelen, kunnen zich tot en met 17 februari 2024 ook aanmelden voor een werkgroep. Aanmelden voor de werkgroep of de digitale nieuwsbrief kan via de websites van gemeente Molenlanden of gemeente Gorinchem. Aanmelden kan ook telefonisch. Voor Molenlanden via 088 75 15 000 en voor Gorinchem kan gebeld worden naar 140183.

Hoe gaat het verder?

Het vaststellen van de lijst met voorlopige locaties is een tussenstap op weg naar het vaststellen van definitieve nieuwe locaties voor het plaatsen van windmolens in de Alblasserwaard. De resultaten van de windverkenning (inwonersraadpleging en ontwikkelkansen) worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 voorgelegd aan de colleges en gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem. De raden besluiten dan ook welke locaties zij definitief als gemeentelijke zoeklocaties vaststellen.

Na het besluit van de gemeenteraden over de zoeklocaties voor windmolens in de Alblasserwaard, neemt ook de provincie een besluit. Dit is nodig om de locaties op te nemen in de provinciale omgevingsverordening. De provincie doet ook nog uitgebreid onderzoek naar de milieueffecten in een PlanMER-procedure.

Windenergie in de Alblasserwaard

De Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard, een samenwerking tussen gemeente Gorinchem, gemeente Molenlanden, provincie Zuid-Holland en waterschap Rivierenland, richt zich op het opwekken van duurzame energie. Dit wordt bereikt door een combinatie van 51% zonne-energie en 49% windenergie, zoals voorgesteld in het RES-bod uit 2021.

Voorgestelde zoeklocaties voor windenergie

De door de raden vastgestelde lijst bestaat uit zes mogelijke locaties voor windmolens. Vijf locaties liggen in de gemeente Molenlanden, onder meer langs de A27 en langs de N214, in het midden en zuidwesten van de gemeente. Eén locatie bevindt zich ten noorden van de kern van Gorinchem, grotendeels op Gorinchems grondgebied. Uiteindelijk zijn naar verwachting een of twee locaties nodig om zes tot tien windturbines te plaatsen die samen ruim een kwart van het huidige elektriciteitsverbruik in Gorinchem en Molenlanden zouden kunnen opwekken.

Duurzame toekomst

De zoektocht naar nieuwe gebieden voor windenergie maakt deel uit van een breder plan om bij te dragen aan de nationale klimaatdoelen en energiezekerheid in de Alblasserwaard. Naast windenergie, werken de RES-partners ook aan een ambitieus zon-op-dak programma, energiebesparing, verbetering van de netcapaciteit en innovaties op het gebied van duurzaamheid. Deze gecombineerde aanpak is nodig voor een duurzame toekomst van de regio.

Meer informatie

Op de websites van Molenlanden en Gorinchem is ook alle informatie te vinden over de windverkenning en de andere programma’s uit de RES Alblasserwaard.