Nieuw in de regio: Welzijn op Consult

Gepubliceerd op 15 september 2023 om 11:16

Binnen de wijkverpleging wordt naast de medische zorgvraag ook met regelmaat een psychosociale hulpvraag gesignaleerd. Mensen die zich met (mentale) gezondheidsproblemen melden in het medisch domein, worstelen bijvoorbeeld met problematiek die zijn oorzaak vindt in het sociaal domein.

Het vroegtijdig signaleren en inzetten op het verkleinen of voorkomen van de psychosociale hulpvraag, kan acute en medische zorg voorkomen. Rivas Zorggroep en MEEVivenz - De Sociale Basis zijn hiervoor een duurzame samenwerking gestart.

Structurele samenwerking Welzijn op Consult

De toename van de zorg bij de wijkverpleging is voor een deel te verklaren doordat het sociaal domein niet structureel wordt ingezet bij cliënten en hun mantelzorgers. Terwijl hier wel een gedeelte van de oplossing ligt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

In 2022 startte Rivas een pilot in de gebieden Zederik, Vianen en Leerdam, samen met Stichting SamenDoen (nu Bindkracht). In situaties waar de wijkverpleegkundige psychosociale hulpvragen signaleert (bijvoorbeeld eenzaamheid en sociaal isolement, armoede en schulden, ongezonde leefstijl, overbelaste mantelzorger) wordt verwezen naar een welzijnscoach.

De tussenevaluatie van dit project toont aan dat samenwerking leidt tot een duidelijke verbetering in ervaren gezondheid en welbevinden van de cliënt, met een positief effect op de zorgconsumptie. Daarbij ervaart de wijkverpleging meer ruimte in hun werk aangezien taken worden belegd bij collega-experts.

Intentieverklaring Rivas Zorggroep en MEEVivenz

De urgentie en resultaten van de verbinding tussen de wijkverpleging en het sociaal domein is dusdanig dat het bestuur van MEEVivenz en Rivas Zorggroep de ambitie hebben uitgesproken om de samenwerking tussen de wijkverpleging en het sociaal domein in de overlappende werkgebieden (Papendrecht, Gorinchem en Alblasserdam) te formaliseren en te borgen. “We werkten te vaak vanuit gescheiden werelden, daarom is het mooi dat we via Welzijn op Consult een duurzame samenwerking aangaan”, aldus beide bestuurders. Dinsdag 12 september tekenden beide partijen de intentieverklaring.

Overeenkomsten met Welzijn op Recept

De werkwijze van Welzijn op Consult komt in grote lijnen overeen met de werkwijze van Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is al ruim 10 jaar een landelijk bewezen werkwijze, gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen het sociaal- en medisch domein vanuit de samenwerking tussen huisartsen/praktijkondersteuners en welzijnscoaches. Waar de verwijzing bij Welzijn op Recept plaatsvindt door de huisarts/praktijkondersteuner vindt de verwijzing bij Welzijn op Consult plaats door de wijkverpleging.