Dag 2 december 2021

Komende week miljoenen zelftesten naar basisscholen

Vanaf maandag 6 december ontvangen alle basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een eerste voorraad zelftesten voor hun leerlingen in groep 6, 7 en 8. Voor de kerstvakantie is er een tweede automatische levering. Hiermee kunnen leerlingen twee keer per week thuis een zelftest doen. Dat heeft minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vandaag per brief laten weten aan alle 6700 scholen in het primair onderwijs.
Lees meer

Voornemen opvang vluchtelingen op riviercruiseschip

Door het ministerie en door de provincie wordt landelijk een dringend beroep gedaan op gemeenten om te kijken naar mogelijkheden voor (tijdelijke) noodopvang in verband met de toestroom van vluchtelingen naar ons land. De afgelopen vier weken heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tijdelijk 300 vluchtelingen opgevangen in het voormalige belastingkantoor in de Gildenwijk Deze opvang werd mogelijk na een unaniem besluit van de gemeenteraad. Op dinsdag 16 november 2021 zijn de fractievoorzitters in een besloten bijeenkomst geïnformeerd over het proces.
Lees meer

VoorleesHelden on Tour

Al enkele jaren werkt het Natuurcentrum samen met de Voorleeshelden van bibliotheek AanZet. Deze samenwerking gaan we met ingang van december 2021 uitbreiden met een structurele voorleesmiddag in het Natuurcentrum. 
Lees meer