Opgewekt en vrolijk echtpaar Göbel maar liefst 75 jaar getrouwd

Vrijdag 25 november 2022 zijn Jaap Göbel (104) en Sjeanne Göbel- Otten (94) maar liefst 75 jaar getrouwd. Het komt niet vaak voor dat echtelieden hun albasten of rodium huwelijk vieren. Burgemeester Reinie Melissant bracht daarom samen met de kamerheer van de Koning van de provincie Zuid-Holland, mevrouw Bom-Lemstra, een bezoek aan het echtpaar.

Lees meer »

Gastlessen tijdens Maand van Respect

Deze maand is het de Maand van Respect in Gorinchem. Tijdens de Maand van Respect Gorinchem organiseert de gemeente, in samenwerking met de Respect Foundation, Gorcumse scholen, organisaties en verenigingen verschillende activiteiten waarbij respect, tolerantie en democratie centraal staan.

Lees meer »

KampVuurAvond in Woudrichem

Eric Brinkman zal een stukje overdenken en verder doen we dat met elkaar rondom en met het vuur. “Geef een man een vuurtje en wat te drinken, dan weet hij wat de bedoeling is”

Lees meer »

Informatieavond voor ouders/verzorgers groep 8

Zit uw zoon/dochter dit jaar in groep 8 en gaat hij/zij dit jaar een keuze maken voor de middelbare school? Het Altena College wil graag helpen bij het maken van deze keuze en biedt zowel leerlingen als hun ouders/verzorgers op verschillende manieren de kans om kennis te maken met onze school én de mensen die de school een gezicht geven.

Lees meer »

Sessie leer LHBTI+ personen te begrijpen

Auteur en trainer Eveline van de Putte neemt je tijdens een inspirerende sessie mee in de belevingswereld van LHBTI+ mensen via levensverhalen uit haar boeken Nieuwe Namen, levensverhalen van transgender ouderen en Stormachtig Stil, levensverhalen van roze ouderen. Zij maakt ook een verbinding naar queer jongeren nu.

Lees meer »

Gorinchem ontvangt 8 miljoen voor nieuwe Lingebrug

Afgelopen zomer heeft de gemeente Gorinchem een bijdrage van 8 miljoen euro gevraagd aan het Rijk. Dit bedrag is definitief toegekend. Deze zogenaamde versnellingssubsidie is bedoeld voor een nieuwe brug over de Linge. De brug moet de nieuwe wijk aan de Arkelsedijk ontsluiten en de oost-west verbinding voor fietsers verbeteren.

Lees meer »

Gorinchem Inspireert

Op 23 november lanceren we het nieuwe online platform voor cultuur in Gorinchem. Op de website Gorinchem Inspireert (www.gorincheminspireert.nl is actief vanaf 23 november) zijn alle culturele initiatieven in de stad, het cultureel programma en de culturele ontmoetingsactiviteiten op één plek zichtbaar.

Lees meer »

Informatieavond Haarsekade

Het definitieve ontwerp herinrichting van de Haarsekades is gereed en willen deze graag met u delen! Op dinsdag 29 november is er een informatieavond definitief ontwerp herinrichting Haarsekades. Tussen 19.00 en 21.00 kunt u binnenlopen bij Centraal Punt, Grote Haarsekade 120. Deze avond is het definitief ontwerp in te zien en is er ruimte om vragen te stellen. 

Lees meer »

Zonnepanelen nu ook mogelijk op rijks- en gemeentelijke monumenten in Molenlanden

Het college van Molenlanden stelde op 3 november nieuw beleid vast voor zonnepanelen op rijks- en gemeentelijke monumenten en in de beschermde stads- en dorpsgezichten Nieuwpoort, Noordeloos en Kinderdijk-Elshout. Met dit nieuwe beleid ontstaat een goede balans tussen de bescherming van het cultureel erfgoed en de invulling van de duurzaamheidsopgave. Dat was de belangrijkste overweging voor het nieuwe beleid.

Lees meer »

Gorkumse wordt burgemeester van Veere

De Gorkumse Frederiek Schouwenaar wordt burgemeester van de Zeeuwse plaats Veere. Schouwenaar is sinds sectorhoofd van de Nationale Politie, eenheid Baronie Zeeland-West-Brabant. Zij is gehuwd en heeft 2 kinderen. 

Lees meer »