Cliënten zeer tevreden over Rivas Wijkverpleging en Rivas Dagbehandeling

Gepubliceerd op 10 maart 2024 om 09:49

De cliënten van Rivas Wijkverpleging beoordelen hun zorg gemiddeld met het cijfer 8,9. De zorg en activiteiten van de dagbehandeling en dagbesteding scoorden een mooie 8,4. Dat is de uitkomst van het cliënttevredenheidsonderzoek over 2023. Sandra Harsveldt–Quist, directeur wijkverpleging is trots: ‘Het is een indrukwekkende prestatie, vooral gezien de uitdagingen van personele krapte afgelopen jaar. Het is een welverdiende pluim voor al onze zorgverleners’.

Hoogste waarderingen voor persoonlijke aandacht en deskundigheid van zorgverleners

Binnen het onderzoek van de wijkverpleging werden de hoogste waarderingen gegeven op de vragen: ‘Behandelen de zorgverleners u met aandacht?’, ‘Voelt u zich op uw gemak bij de zorgverleners?’ en ‘Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverleners?’.
Sandra vervolgt: ‘We vinden het belangrijk goede zorg te leveren, daar zetten we ons iedere dag voor de volle 100% voor in. Dat betekent voor ons dat we samenwerken zowel met cliënten als hun naasten. De hoge rapportcijfers laten zien dat onze cliënten de zorg die we geven waarderen’.

Tevreden bezoekers op de dagbesteding en dagbehandeling

Ook aan de bezoekers van de dagbestedingslocaties van Rivas werd gevraagd hoe zij hun zorg ervaren. Dit zijn vooral thuiswonende ouderen en mensen met een chronische aandoening. Zij doen samen activiteiten en krijgen passende zorg. Ook hier mooi rapportcijfers. De hoogste cijfers uit dat rapport waren voor de vragen ‘Heeft de activiteitenbegeleider voldoende tijd voor u?’ en ‘Luistert de begeleider bij het maken van afspraken naar wat u wilt?’. Beiden kregen een prachtige 8,7 als rapportcijfer.

Jaarlijks verplicht en onafhankelijk onderzoek

De zogenaamde PREM (Patient Reported Experience Measure, in het Nederlands: cliëntervaringsmeting) is een landelijk en verplicht meetinstrument om de ervaring van zorg in kaart te brengen. De vragenlijst is onafhankelijk opgesteld en zorgverleners hebben geen invloed op de vraagstelling of de samenstelling daarvan. De uitslag is belangrijk voor Zorginstituut Nederland, dat toeziet op de zorgkwaliteit bij alle zorgaanbieders in Nederland. Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland krijgen ook beschikking over de resultaten. Bovendien zijn de resultaten terug te zien op Zorgkaart Nederland.

De zorg in de wijk verder verbeteren?

De cliëntenraad Wijkverpleging behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die zijn aangewezen op de wijkverpleging van Rivas Zorggroep. Uw ideeën voor het verbeteren van zorg deelt u met hen door te mailen naar cliëntenraad@rivas.nl.