De Koperen Knop opnieuw gesloten

Een groter contrast tussen mooi en minder mooi is nauwelijks denkbaar. Op de eerste echte winterdag van 2021 is het landschap bedekt met een wit bevroren korst. Diezelfde ochtend komt het crisisteam van het museum bijeen om van alles te regelen, nu het museum opnieuw – voor de vierde keer – haar deuren moet sluiten voor het publiek.
foto van de weilanden nabij het museum, op dinsdag 21 december 2021, rond 9 uur in de ochtend

Expositie Mooi Rood

Dit betekent dat de expositie Mooi Rood, die na 3 weken net goed publiek begon te trekken, achter gesloten deuren moet blijven. Voorlopig zal deze expositie ingericht blijven, wachten tot de verdere ontwikkelingen en door de maatregelen ontstane mogelijkheden. Als u toch iets van de expositie wilt zien, kunt u terecht op de website: www.koperenknop.nl .

Restauratie tegelwand van de haard

Eén van de eerste dagen van het nieuwe jaar zal de geplande restauratie van de achterwand van de grote haard in de mooie kamer van het museum wel van start gaan. Het was de bedoeling dat het publiek van de voortgang van dit werk bij hun bezoek kennis zou kunnen nemen. Nu zal het project zoveel mogelijk op beeld op de website worden getoond.

Digitaliseringsprojecten

Ook de verschillende projecten om te komen tot het digitaliseren van de collecties (de museale objecten en de textielcollectie) en het maken van een eerste start met een audiotour in het museum worden gewoon in gang gezet. Uiteraard gebeurt dat geheel verantwoord binnen de coronaregels.

Het museum zoekt overigens nog wel assistentie om dit mede ter hand te gaan nemen. Dus als u hier aan mee wilt werken, bent u van harte welkom. Er is een flyer in de maak, waarop te verrichten werkzaamheden staan vermeld.

Geef een reactie